Bedrijfscultuur


Na zeven decennia van historische accumulatie en innovatie en ontwikkeling, heeft FAWDE een compleet bedrijfscultuursysteem gevormd bestaande uit ideële cultuur, ideationele cultuuraftrek, gedragscultuur en milieucultuur.

Ideale cultuur is samengesteld uit zes aspecten, dat wil zeggen, bedrijfs kernwaarden, enterprise-missie, bedrijfsvisie, ondernemingswaarde, bedrijfsfilosofie en stijl van werken;

Ideale cultuuraftrek omvat tien aspecten, dat wil zeggen: management, marketing, R & D, kwaliteit, productie, inkoop, service, veiligheid en milieubescherming, eerlijkheid en innovatie;

Gedragscultuur bepaalt specifiek gedragscodes in 16 aspecten, dat wil zeggen, beleefde taal, sociale introductie, omgeving buiten het veld, verkeersveiligheid, beschaafd dineren, operatiesite, beschaafd kantoorwerk, leerzaam fabrieksmotto, werkrelatie, telefoonetiquette, vragen om instructies & rapportage werk, werkconferentie, stafstudie, flag-raising ceremonie, dagelijkse receptie en bezoeketiquette;

Milieucultuur wordt vooral weerspiegeld in twee aspecten, namelijk standaardisatiebeheer en groene fabriek van FAWDE.